Betaling

Hos Magiskekop.dk er det muligt at bruge følgende kort ved betaling:

Dankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, UnionPay og American

Express.

Transaktionsgebyrer pålægges købet jf. Nets/Teller fastsatte gebyrer.

Beløbet trækkes på kontoen af magiskekop.dk når ordren er afsendt.

Ved manuel ordre, skal betaling ske inden produktion af ordre. 

Betingelser

Når du handler via magiskekop.dk accepterer du følgende betingelser:

Opload af billeder:

Du har alene ansvaret for at uploadede billeder ikke overtræder loven, moral eller etik. Du

er tillige ansvarlig for at uploadede billeder ikke er i strid med anden parts ophavsret eller

andre rettigheder. Skulle du uploade et billede, der giver anledning til skadesansvar over

for magiskekop.dk, vil dette ansvar alene pålægges dig som bruger og du påtager dig

omkostninger forbundet hermed.

Bestilling

Ved afsendelse af digitale fotos i filformat (”billedfiler”) afgiver du ordre til magiskekop.dk

om fremstilling af foto vare. Afgivelse af ordre anses som tilbud til magiskekop.dk

Købsaftalen anses således først for indgået, når accepteres ved magiskekop.dk’s

fremsendelse af ordrebekræftelse.

Levering

Pakkerne til privatkunder sendes som udgangspunkt til nærmete posthusbutik

magiskekop.dk er ikke ansvarlig for forsinket levering, som

skyldes eksterne samarbejdspartnere.

Ved levering uden for Danmark, skal pris og betingelser aftales med magiskekop.dk

Produktet anses for leveret når denne er kommet i købers besiddelse.

Leveringen af varerne sker til de på tidspunktet for kontraktindgåelsen gældende priser i

danske kroner, som er anført på magiskekop.dk. Der tages forbehold for fejl i vores

oplysninger om pris på hjemmesiden m.v., således at priser alene er vejledende

opfordring til at gøre tilbud.

Prisen inkluderer behandling af digitale filformater som aftalt, forsendelses- og

leveringsomkostninger og den til enhver tid gældende lovbestemte moms.

Forsendelsesomkostninger

Forsendelsesomkostninger fremgår ved bestilling af varer – Almindeligvis jf. Post

Danmarks priser.

Reklamation

Hvis du ønsker at reklamere over billeder eller fotoprodukter, kan du indgive en

reklamation inden 14 dage fra fakturadato. Ved reklamation skal du altid kontakte

kundeservice. Dette skal ske via e-mail eller post jf. kontaktoplysningerne.

Afbestilling

Når du har klikket på "Bekræft" begynder produktionen af din ordre. Ved produkter

der bliver tilpasset den enkelte kunde, har du ingen fortrydelsesret eller

afbestillingsret på din ordre.

Disse betingelser er i henhold til Forbrugeraftaleloven § 12, stk. 2 omhandlende

forbrugerens fortrydelsesret.

For varer som skal fremstilles og/eller tilpasses købers individuelle behov, gælder en

eventuel fortrydelsesret kun, indtil sælger har påbegyndt sin behandling af den modtagne

ordre, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 4. Eftersom sælger som oftest påbegynder

fremstillingen af disse varer umiddelbart efter aftalens indgåelse, vil køb i disse tilfælde

ikke kunne fortrydes, og køber gøres derfor opmærksom på, at han ved at afgive sådan en

bestilling også hurtigt mister sin ret til at fortryde købet.

Mangler

Ved berettigede reklamationer er magiskekop.dk i første omgang berettiget til at foretage

erstatningslevering. Såfremt en erstatningslevering ikke er mulig eller slår fejl, er køberen

berettiget til at forlange ophævelse af kontrakten eller nedsættelse af købsprisen.

Magiskekop.dk er dog uanset foranstående berettiget til at nægte den valgte afhjælpning

af manglen, såfremt denne afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssige

omkostninger, og såfremt en anden afhjælpning af manglen ikke er forbundet med

væsentlige ulemper for køber.

Såfremt en afhjælpning af manglen slår fejl, er køber berettiget til efter eget valg at

forlange ophævelse af aftalen eller forholdsmæssigt afslag i købsprisen.

Såfremt køberen vil påberåbe sig en mangel, skal køberen give sælgeren meddelelse

herom inden for rimelig tid, efter at køberen har opdaget manglen. I modsat fald taber

køberen retten til at påberåbe sig manglen. Meddelelse givet inden to måneder efter, at

køberen opdagede manglen, er altid rettidig.

Køber gøres opmærksom på, at køber er selv ansvarlig for formatet og kvaliteten af de

oploadede billeder.

Ophavsret, Strafferet

Køber er forpligtet til at påse, at indholdet af de overførte digitale billedfiler og den

efterfølgende anvendelse heraf ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder,

Alle følger af en eventuel krænkelse af disse tredjemands rettigheder er alene købers

ansvar. Køber er således forpligtet til at skadesløsholde sælger for ethvert krav, som

tredjemand gør gældende som følge af krænkelse af tredjemands rettigheder ved sælgers

fremkaldning, behandling, mangfoldiggørelse og anvendelse af de overførte digitale

billedfiler.

Køber er herunder forpligtet til at skadesløsholde sælger for samtlige

advokatomkostninger og øvrige sagsomkostninger, som sælger måtte blive forpligtet til at

afholde som følge af tredjemands henvendelse og/eller indledning af retslige skridt mod

sælger for en potentiel krænkelse af tredjemands immaterielle rettigheder.

Vilkår

Magiskekop.dk forbeholder sig ret til at foretage ændringer af disse vilkår.

Hver gang du køber hos magiskekop.dk accepterer du at overholde de eksisterende vilkår.

Magiskekop.dk tager forbehold for evt. fejl på hjemmesiden.